Behandling af apopleksiramte
Brug af hængekøje og gyngestol i behandlingen af apopleksiramte.

Lig personen på tværs i hængekøjen
apopleksiHængekøjen bruges primært til at sænke arousal hos apopleksipatienter og til traumatisk hjerneskade. Derfor lægges personen på tværs i hængekøjen så bevægelsen bliver frem og tilbage i kroppens længderetning. Det samme er tilfældet når personen sidder i en hængekøjestol eller gyngestol. Denne stimulation virker hæmmende på kortikal tonus og på kroppens tonus. Derfor er den også spasticitetsdæmpende.

Tiden er meget individuel, afhængig af om personen føler velbehag, ved at ligge sådan i længere tid, så i praksis er det ofte fra 15 - 45 minutter. Brug en stor hængekøje, da den omslutter kroppen helt og dermed giver mere trykhed.

Mere ro og koncentration bagefter
Erfaringsmæssigt giver det personen bagefter mere ro og bedre koncentration. Nogle personer har et over reagerende vestibulært system, og vil blive utilpasse hvis der gynges for meget. Derfor skal bevægeudslaget langsomt optrappes, så nervesystemet kan tolerere det. Helt at unggå stimulation vil kun forværre problemer, så balancen skal stimuleres ligesom andre sanser.

Sanserne integreres
Personer med lodlinieproblemer eller kropsskemaforstyrrelser kan også profitere af denne type stimulation, da oplevelsen af kroppen også sker ad den vestibulære vej, og kombineret med proprioceptive input bliver sanserne integreret bedre. Det kan gøres ved at yde modstand til fødderne under gyngningen, eller ved at personen får flowbehandling med trykbandager og intermitterende tryk. Det kan også opnås ved aproksimationer gennem leddene givet af terapeuten.

At vække personen foregår på langs i køjen
Det foregår på langsnår personen skal vækkesØnskes personen derimod at vækkes, skal personen lægges på langs, så gyngningen kommer til at foregå sidelæns, hvilket øger vågenhed.

Hængekøje af fint vævet bomuldsnet
Bomuldsnet der er snoet ind i hinanden uden knuder Der er forskellige typer hængekøjer. Den mest brugte og anbefalesværdige er den originale type mexicanske hængekøje, som er fremstillet af en fin bomuldstråd. Hængekøjen er et stort bomuldsnet, der er snoet ind i hinanden uden knuder. Det giver en meget fleksibel understøttelse. Er der behov for mere fast understøttelse skal man vælge lærredsstof, der med sin uigennemsigtige struktur virker som en hule. Begge disse typer kan købes hos Tropical - Kaj Ellegaard, Dannebrogsgade 35, 1660 København V, Telefon 33312927.

Huskeråd:
Brug ALDRIG hængekøjer med pinde i begge ender. Det er usundt for ryggen og der er ingen optimal komfort, med mindre det direkte er anvist af en terapeut.

Læs mere om forskellige størrelser og typer hængekøje.
Bestilling af hængekøjer